Szkolenia

Szkolenia Fibrain z zakresu szeroko pojętej telekomunikacji optycznej i technik instalatorskich są świetną ofertą dla wszystkich firm z branży telekomunikacyjnej i branż pokrewnych, umożliwiając im dokształcanie kadry i podnoszenie poziomu umiejętności. Nasze szkolenia otwierają drzwi do nowoczesnych technologii i pomagają naszym partnerom zdobywać niezbędną na dzisiejszym, wymagającym rynku wiedzę. Dzięki doświadczonej i świetnie wykształconej kadrze jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw potrzebom naszych Partnerów i zaoferować im rzetelne, praktyczne i przydatne na co dzień kwalifikacje. Wszystkie nasze szkolenia kładą duży nacisk na część praktyczną tak, aby uczestnicy byli później w stanie wykorzystać przekazywaną wiedzę w codziennej pracy. Ukończenie kursu poświadczane jest odpowiednim dyplomem. Duże zainteresowanie ze strony odbiorców i liczba uczestników powracających do nas na inne szkolenia świadczą o wysokiej jakości oferowanych przez nas kursów. Poniżej przykłady organizowanych szkoleń.

 

PODSTAWY TRANSMISJI OPTYCZNEJ - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Szkolenie dla osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, eksploatacją i pomiarami sieci optycznych bądź mających styczność z zagadnieniami transmisji optycznej w światłowodzie. Nacisk kładziony jest na użytkowe zrozumienie podstaw propagacji w  światłowodach i na dominujące mechanizmy degradacji jakości sygnału optycznego w zależności od rodzaju transmisji i długości łącza. Zagadnienia teoretyczne realizowane w ramach szkolenia obejmują podstawy propagacji w światłowodzie, ideę zwielokrotnienia falowego ( w tym WWDM, CWDM i DWDM), funkcjonalność elementów toru optycznego (multipleksery, filtry, wzmacniacz, itp.) oraz jakościowy opis zjawisk zakłócających transmisję optyczną. W części praktycznej zestawiane jest proste łącze CWDM z filtrami add/drop, wykonywany jest pomiar parametrów optycznych sygnału i pomiar podstawowych parametrów przykładowego multipleksera CWDM. 

Tematyka szkolenia:

Część teoretyczna:

 • Przypomnienie podstaw propagacji światła w światłowodzie;

 • Rodzaje podstawowych włókien optycznych używanych w transmisji światłowodowej, rekomendacje ITU-T;

 • Idea zwielokrotnienia falowego;

 • Podział sieci optycznych ze względu na długość łączy i rozległość, charakterystyczne technologie;

 • Fizyczne topologie sieciowe wykorzystywane w sieciach optycznych;

 • Funkcjonalne elementy składowe optycznego toru telekomunikacyjnego;

 • Podstawowe pasywne przyrządy optyczne;

 • Zjawiska i mechanizmy zakłócające transmisję i obniżające jej jakość i ich względne znaczenie;

 • Podstawy projektowania łączy światłowodowych (podstawowe założenia projektowe, budżet mocy i margines mocy, limity dyspersji chromatycznej i PMD, margines OSNR, wzrost wymaganego poziomu OSNR z powodu innych czynników).

Część praktyczna:

 • Zestawienie prostej optycznej sieci CWDM z FOADM;

 • Pomiar mocy, długości fali i OSNR w łączu jedno- i dwukierunkowym;

 • Pomiary przykładowego multipleksera CWDM.

Czas trwania: 6-8h.

Liczba miejsc: ograniczona, miejsca kwalifikowane. 

Każdy z uczestników szkolenia po jego zakończeniu otrzymuje dyplom ukończenia kursu.

 

TRANSMISJA OPTYCZNA CWDM I DWDM - POZIOM ZAAWANSOWANY

Szkolenie dla osób zawodowo zajmujących się wszelkiego rodzaju zagadnieniami transmisji optycznej, z naciskiem na transmisję CWDM i DWDM. Szkolenie łączy praktyczne podejście do sieci optycznych od strony funkcjonalności systemowej (uwzględniając najnowsze trendy w tej dziedzinie, takie jak WSS, monitorowanie sygnału w dziedzinie optycznej, kodowanie FEC czy transmisję o wysokich prędkościach), ze zrozumiale podanymi podstawami teoretycznymi, niezbędnymi do projektowania, specyfikacji, pomiarów i porównywania parametrów łącz optycznych. Zagadnienia teoretyczne realizowane podczas szkolenia to: wymagana i opcjonalna funkcjonalność węzłów sieci CWDM i DWDM, rodzaje modulacji sygnału optycznego i zakresy ich zastosowań, metryki jakości sygnału optycznego (BER, Q-factor, OSNR, moc dostarczona) oraz zjawiska degradujące jakość sygnału w zależności od rodzaju łącza i sposób ich minimalizacji, i uwzględniania przy projektowaniu (dodatkowy margines mocy, OSNR bądź Q-factor). W części praktycznej obliczane są przykładowe łącza limitowane dyspersją, stratami i OSNR.

 Tematyka szkolenia:

 Część teoretyczna:

 • Funkcjonalność węzłów w sieciach CWDM i DWDM;

 • Modulacje stosowane w sieciach optycznych;

 • Metryki jakości cyfrowego sygnału optycznego;

 • Zjawiska degradujące jakość sygnału w sieciach optycznych. Opis ilościowy i sposób ich uwzględniania w obliczeniach łącza.

 Część praktyczna:

 • Projekt łącza multimodowego - 500 m, 1 GbE, LED i FP 850 nm;

 • Projekt łącza jednomodowego - 10 km, 10 GbE, FP 1310 nm;

 • Projekt łącza jednomodowego - 60 km, 10 GbE, DFB 1550 nm;

 • Projekt łącza jednomodowego - 160 km, 10 GbE, DFB 1550 nm;

 

  Czas trwania: 6-8h.

  Liczba miejsc: ograniczona, miejsca kwalifikowane. 

 Każdy z uczestników szkolenia po jego zakończeniu otrzymuje dyplom ukończenia kursu.

 

PASYWNE I AKTYWNE PRZYRZĄDY OPTYCZNE STOSOWANE W TELEKOMUNIKACJI ŚWIATŁOWODOWEJ

Jednodniowe szkolenie przeznaczone szczególnie dla osób rozpoczynających swą przygodę z branżą światłowodową bądź chcących usystematyzować już zdobytą wiedzę. W ramach szkolenia omawiane są podstawy propagacji w  światłowodzie oraz istotne parametry światłowodów, m.in. tłumienie, dyspersje, fala odcięcia czy nieliniowość. Porównane są różne rodzaje światłowodów jednomodowych i wielomodowych oraz typowe domeny ich zastosowań. Duża uwaga poświęcona jest również wtykom światłowodowym: omówione są różne rodzaje wtyków, parametry jakościowe (m.in. tłumienie i straty odbiciowe) oraz mechanizmy ich degradacji. Większą część szkolenia zajmuje przegląd pozostałych pasywnych przyrządów optycznych, takich jak sprzęgacze, filtry (WWDM, CWDM, DWDM), multipleksery i demultipleksery, izolatory i cyrkulatory, polaryzatory i demultipleksery polaryzacji, tłumiki, moduły kompensacji dyspersji oraz elementów aktywnych, takich jak wzmacniacze optyczne, switche, nadajniki i odbiorniki. Przy każdym z tych przyrządów omówiona jest zasada działania i przede wszystkim rola w systemie oraz istotne parametry i sposób ich pomiaru. W części praktycznej dokonywane są pomiary parametrów uprzednio omawianych przyrządów.

Tematyka szkolenia:

Część teoretyczna:

 • Wstęp do telekomunikacji światłowodowej;

 • Omówienie podstaw propagacji światła w światłowodzie;

 • Rodzaje włókien optycznych używanych w transmisji światłowodowej - typowe dziedziny zastosowań i ograniczenia;

 • Parametry opisujące jakość i funkcjonalność przyrządów optycznych;

 • Aktywne i pasywne elementy optyczne.

Część praktyczna:

 • Pomiary parametrów optycznych sprzęgaczy, sprzęgacza WDM, izolatorów, SFP, odcinka światłowodu przy użyciu OSA, mierników mocy, miernika ORL, IQS-12008.

 Czas trwania: 6-8h.

  Liczba miejsc: ograniczona, miejsca kwalifikowane. 

×

Pliki cookies w naszym serwisie.

Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu. Nie pokazuj więcej tego komunikatu.